MENY Jeg trenger en maler

Høy faglig dyktighet og standard

470
220
220

Jan Mehlum

Styreleder boligsameiet Rubina Ranas gate 1-3, styremedlem DNG garasjesameie.

Det var en ganske omfattende jobb som skulle gjøres hos oss i De Nye Grønlandskvartalene, dels i garasjesameiet og dels i boligsameiet i Rubina Ranasgate 1-3 i Oslo.

Vi skulle ha malt en veggflate på til sammen 5000 kvadratmeter, som først måtte vaskes. I garasjene skulle vi ha dessuten ha fornyet merkingen av 318 garasjeplasser, og store gulvarealer skulle belegges med epoxy. I tillegg ønsket vi å få anskaffet og montert sykkelstativ.

Prisen ble naturligvis vurdert som en del av helheten i tilbudet, og Aasheim & Andersen ga oss et veldig konkurransedyktig tilbud. Men på en så stor jobb er det selvfølgelig mye annet enn pris som også teller.

Kvaliteten på det som gjøres må være i orden. Det er også viktig for meg at de folkene som skal gjøre jobben har ordentlige lønns- og arbeidsvilkår, og at sikkerheten er tatt vare på.

Alt dette har Malerfirmaet Aasheim og Andersen møtt på en god måte. Vi er veldig godt fornøyde med jobben som er gjort. De er faglig dyktige, og holder en høy standard også på sikkerhet og arbeidsforhold. Det er fint å se i en så konkurranseutsatt bransje.